Vyrábíme dva základní typy knihařských lisů:
 

hladící lisy: (fotky)

konstrukce: 

dva stoly umístěné nad sebou, jejich hladící plochy jsou v horizontální rovině, horním stolem lze díky unikátnímu uložení na axiálním ložisku velmi lehce pohybovat směrem nahorů a dolů

použití: 

sevřením stolů k sobě vznikne silný plošný a zcela rovnoměrný tlak na vložený předmět

uplatnění: 

zejména v knihařských a restaurátorských dílnách.

oklepávací lisy: (fotky)

konstrukce: 

dva stoly umístěné vedle sebe, jejich plochy jsou ve vertikální rovině, jedním ze stolů lze pohybovat smerem k/od druhého stolu obdobně jako u svěráku

použití: 

sevřením stolů k sobě je možné v přesné poloze uchytit množství listů hřbetem nahoru

uplatnění: 

zejména při vazbě knih